'Zeppelin' / Koen Crul en Oetang / Pelckmans Pro

Gepubliceerd op 20 juli 2021 om 13:28

Auteur Koen Crul wil met de 'Zeppelin' -boeken het leergebied muzische vorming en kunst- en cultuureducatie op school een didactische sterke onderbouw geven en inspiratie bieden om de kwaliteit van het muzisch werken in het onderwijs te verhogen.

 

In ’Zeppelin – Didactiek voor muzische vorming’ leer je in vier duidelijke stappen je eigen zeppelin bouwen waarin je leerlingen meevoert door een fascinerend landschap van muzische vorming in het basisonderwijs.

 

Stap 1 visie: waarbij je stil staat bij de essentie van muzische vorming, de taal van de kunsten, de zes domeinen, de fundamenten, de grondhouding en de kwaliteitscriteria voor muzisch werken.

Stap 2 concept: waarbij je kennismaakt met de basiselementen en de belangrijkste werkvormen en technieken van de domeinen, die nodig zijn om te kunnen communiceren over kunst en  je ideeën vorm te geven. Je speurt door betekenisvolle en inspirerende onderwerpen voor leerlingen die komen uit de verschillende leergebieden en/of de directe belevingssfeer van de leerlingen. Om zo met het algemeen doel van de les een concept vast te leggen. Het basisidee van je muzische activiteit.

Stap 3 activiteit: Waar bij je sterke en uitdagende muzische opdrachten leert bedenken en formuleren. Je leert wat creativiteit betekent, hoe je het kan stimuleren en wat het creatief gedrag kan belemmeren. Je krijgt een houvast om kunstbeschouwing te integreren in het muzisch en een beschouwend gesprek te voeren. En krijgt inzicht in de opbouw van een procesgerichte muzische activiteit.

Stap 4  leerlijn: Waarbij je onderzoekt hoe je geïntegreerd kan werken en kan werken aan een krachtige muzisch klas- en schoolklimaat. Je leert muzische processen en producten te evalueren en maakt kennis met een manier om samenhang te creëren in het muzische aanbod.

 

Na elke stap volgen er verwerkingsopdrachten om voor jezelf te kunnen nagaan of je alles goed begrepen hebt en klaar bent voor de volgende stap. Heel erg handig vind ik dat! Je hoeft dus helemaal geen voorkennis te hebben. 

 

Na het verschijnen van ‘Zeppelin - Didactiek voor muzische vorming’ was er veel vraag naar een muzische didactiek voor kleuters.

Zo ontstond de ’De kleine Zeppelin’ die ook uit 4 delen bestaat:

 

Deel 1: Inchecken: Wat houdt het muzisch werken met kleuters in? Hoe laat je kleuters muzisch groeien?

Deel 2 Opstijgen: Verkennen van de vijf muzische domeinen waarin kinderen zich creatief kunnen uitdrukken, het ontdekken van de werkvormen en de bouwstenen per domen en heel wat combinaties.

Deel 3 Varen: Opbouwen van een concept of basisidee voor een zelfstandige of begeleide activiteit.

Deel 4 Landen: Breed muzisch werken en ontwikkeling in kaart brengen. Hoe ga je om met verschillen tussen kinderen tijdens het muzisch werken? Hoe zorg je voor een muzisch schoolklimaat en klasdoorbrekende activiteiten? Hoe kan je reflecteren, evalueren en communiceren over de muzische ontwikkeling.

 

Met  ‘De grote Zeppelin – Didactiek voor kunstige vorming in het secundair onderwijs’ wil Koen Crul een statement maken: kunstzinnige vorming moet een duidelijke plaats krijgen in het secundair (voorgezet) onderwijs. Alle jongeren, welke opleiding ze ook volgen, moeten de kans krijgen om zich met de verschillende muzische talen uit te drukken.

 

Deel 1 Visie: met aandacht voor het belang van kunsteducatie en waarom het zo belangrijk is om die visie te onderbouwen.

Deel 2 Strategie: na het waarom sta je stil bij hoe je kunsteducatie in het onderwijs een plaats kunt geven en welke vormen het kan aannemen. Wat kan je ondernemen om het cultureel bewustzijn en de culturele expressie te versterken. Met oog voor de inhoud van kunstzinnige activiteiten en hoe je deze kan verfijnen.

Deel 3 Ontwerp: waarbij je lesconcepten leert samenstellen voor kunstzinnige activiteiten. De essentie van wat je wil bereiken met je activiteit. Met oog voor integratie en combinaties.

Deel 4 begeleiding: je leert het kunstzinnig leerproces ondersteunen, het coachen van het creatief proces, flexibel inspelen op de dynamiek van de groep en de artistieke vorming differentiëren en zodoende het leerproces optimaliseren.

 

De 'Zeppelin'- boeken zijn geschreven vanuit expertise en samenwerking. Zeppelin is echt hét boek om muzisch te werken! Een handige gids en inspiratiebron met extra online lesmateriaal! Een echte aanrader voor elke school of lerarenopleiding! Zo dankbaar voor deze boeken! 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.